Preskoči na vsebino
Brezplačna poštnina za vsa naročila nad 70€ !!!
Brezplačna poštnina ob nakupu nad 70 € !!!

NOVICIDE SPREJ ZA MAŠINCE 5v1 500ml

Prihrani 13% Prihrani 13%
Originalna cena €14,99
Originalna cena €14,99 - Originalna cena €14,99
Originalna cena €14,99
Trenutna cena €12,99
€12,99 - €12,99
Trenutna cena €12,99

Sprej za nego rezil (ex Clippercide)

Ekskluzivna formula za striženje in škarje iz nerjavečega jekla 5 v 1 razkuži, podmaže, očisti, ohladi in prepreči rjo v enem preprostem koraku.
- Razkuži: Učinkovito proti virusom, bakterijam in glivicam (glavna prednost pred sprejem Clippercide)
- Podmaže: NOVICIDE Blade Care pusti tanek film olja, ki zmanjša trenje in ohranja rezila ostra
- Čisti: Aerosolni sprej odpihne dlake, prah in delce iz rež med zobmi brivnih glav
- Hladi: Aerosolni sprej ohladi rezila ob stiku
- Preprečuje rjo: Formula proti rji ščiti brivne glave in podaljšuje življenjsko dobo strižnikov

Potreben čas delovanja: 3 minute izpostavljenosti

Opozorila:
Nevarno
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker,odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna.
P261 - Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE /zdravnika.
P410 + P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50*C/ 122*F.
Brez zadostnega prezračevanja lahko pride do nastanka eksplozivnih zmesi.
Propan-2-ol
Belo mineralno olje (Zemeljsko olje)
Oglikovodiki, C11-C12, izoalkani, manj kot 2% aromati

 

Uporaba

VARNA UPORABA BIOCIDOV. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE OZNAKO IN INFORMACIJE O IZDELKU.

Sestavine