Preskoči na vsebino
Brezplačna poštnina za vsa naročila nad 70€ !!!
Brezplačna poštnina ob nakupu nad 70 € !!!

Splošni Pogoji

Veljavno od 21.03.2023

Uporabnost

Naslednji pogoji veljajo za naročila prek spletne trgovine ("Spletna trgovina") družbe Bovix d.o.o. ("Profko.si") na naslovu URL www.profko.si. Najnovejša različica velja v trenutku naročila stranke. Pogojev, ki se razlikujejo od teh predpisov, Peloko ne more priznati – razen če jih Peloko pisno potrdi.

Realizacija pogodbe

2.1 Stranka lahko naroči prek spletne strani www.profko.si. v spletni trgovini Peloko v skladu s temi pogoji.

2.2 Predstavitev izdelkov v spletni trgovini ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe, temveč neobvezujoče vabilo k oddaji ponudbe. S klikom na gumb »Naroči in se strinjam s plačilom« kupec odda zavezujoče naročilo blaga v košarici. Pred oddajo naročila lahko kupec kadarkoli spremeni naročilo in svoje podatke. Potrditev prejema naročila sledi preko elektronske pošte takoj po oddaji naročila (e-pošta s potrditvijo naročila) in ne pomeni sprejema povpraševanja. Dogovor je potrjen le z izjavo o sprejemu s strani Profka-a, ki je poslana z ločenim elektronskim sporočilom (e-poštno sporočilo za potrditev naročila).

2.3 Stranka lahko prenese in natisne besedilo teh pogojev s spletnega mesta na svoj računalnik. Besedilo določil in pogojev je na voljo samo v slovenščini.

Postopek naročanja

Izdelke, predstavljene v spletni trgovini, lahko kupec brez obveznosti odda v svojo košarico s klikom na gumb [●●Dodaj v košarico●●]. Izdelke lahko kupec kadarkoli odstrani iz košarice s klikom na gumb [●●Odstrani●●]. Če želi kupec kupiti izdelke v košarici, lahko klikne na gumb [●●Nadaljuj z nakupom●●]. Tam mora stranka vnesti določene podatke. Obvezna polja so označena z *. Ustvarjanje računa ni potrebno. Po vnosu svojih podatkov in izbiri načina plačila bo stranka na strani naročila prispela do gumba [●●Pregled informacij●●], kjer lahko preveri vnesene podatke. Kupec zaključi naročilo s klikom na gumb [●●Plačaj●●]. Ta postopek lahko kadar koli prekinete tako, da zaprete okno brskalnika.

Cene in Dostava

4.1 Cene, navedene na straneh izdelkov, so dokončne in vključujejo prometni davek ter vse druge komponente oblikovanja cen.

4.2 Želimo vam dostaviti "izdelke" na mesto dostave, ki ga zahtevate, v času, ki smo ga navedli ob vašem naročilu, vendar ne moremo zagotoviti trdnih datumov ali ur dostave. Možnosti dostave so navedene tukaj, čeprav so te informacije o oceni dostave le okvirne.

4.3 V primeru odpovedi kupec krije neposredne stroške vračil.

Razpoložljivost izdelkov

5.1 Profko.si si pridržuje pravico sprejemati naročila za določene izdelke samo do najvišjega zneska, v teh primerih bo to navedeno na strani izdelka.

5.2 Če v trenutku naročila izdelki, ki jih je naročil kupec, niso na voljo, bo Profko.si kupca obvestil. Če izdelek trajno ni na voljo, se Profko.si vzdrži izdaje izjave o sprejemu. V tem primeru pogodba ne bo sklenjena. Nakup, ki ga je kupec že plačal, bo takoj vrnjen.

Plačilo in vrste plačila

6.1 Kupnina zapade takoj po sklenitvi pogodbe.

6.2 Plačila se lahko izvedejo po želji stranke s kreditno kartico (VISA, MasterCard in American Express) ali Apple Pay. Peloko si pridržuje pravico do spremembe navedenih načinov plačila.

6.3 Stranka se strinja, da se lahko računi Peloko posredujejo elektronsko.

Pridržek lastništva

Dobavljeno blago ostane v lasti Peloko International d.o.o. do popolnega plačila.

Garancija

Stranka je upravičena do zakonskih pravic iz garancije.

Odgovornost

9.1 Peloko prevzema odgovornost brez omejitev za namerno škodo in hudo malomarnost, za rahlo malomarnost le za znatno kršitev pogodbenih obveznosti. Pomembne pogodbene obveznosti so tiste obveznosti, katerih izpolnitev je nujna za dosego cilja pogodbe.

9.2 Odgovornost za rahlo malomarno kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti je omejena na običajno nastalo pogodbeno škodo, katere nastanek je Peloko predvidel ob zaključku pogodbe v takratnih prevladujočih okoliščinah. V tem primeru je odgovornost za neuspeh, izgubljeni dobiček in posredno škodo izključena.

9.3 Zgornje izjeme ne veljajo v primerih poškodb življenja, okončin in zdravja ter odgovornosti po zakonu o odgovornosti za izdelke.

9.4 Zgornja omejitev odgovornosti se ustrezno uporablja v korist zastopnikov, zaposlenih in pomožnih zastopnikov družbe Bovix d.o.o..

Odgovornost

9.1 Peloko prevzema odgovornost brez omejitev za namerno škodo in hudo malomarnost, za rahlo malomarnost le za znatno kršitev pogodbenih obveznosti. Pomembne pogodbene obveznosti so tiste obveznosti, katerih izpolnitev je nujna za dosego cilja pogodbe.

9.2 Odgovornost za rahlo malomarno kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti je omejena na običajno nastalo pogodbeno škodo, katere nastanek je Peloko predvidel ob zaključku pogodbe v takratnih prevladujočih okoliščinah. V tem primeru je odgovornost za neuspeh, izgubljeni dobiček in posredno škodo izključena.

9.3 Zgornje izjeme ne veljajo v primerih poškodb življenja, okončin in zdravja ter odgovornosti po zakonu o odgovornosti za izdelke.

9.4 Zgornja omejitev odgovornosti se ustrezno uporablja v korist zastopnikov, zaposlenih in pomožnih zastopnikov družbe Bovix d.o.o..

Pravice do preklica

10.1 Pravice do odstopa od pogodbe. Od te pogodbe imate pravico odstopiti v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Odstopni rok je štirinajst dni od datuma, ko ste vi ali imenovana tretja oseba, ki ni prevoznik, prevzeli končno blago. Če želite uveljavljati svojo pravico do odstopa od te pogodbe, nas morate z jasno izjavo (na primer s pismom, poslanim po pošti ali e-pošti) obvestiti o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe na:

Bovix d.o.o.

Magistrova ulica 1, Ljubljana,

1000 Ljubljana.

info@profko.si

Uporabite lahko priložen vzorec odstopnega obrazca, vendar to ni obvezno. Za upoštevanje odstopnih rokov zadošča, če sporočilo o pravici do odstopa pošljete pred iztekom odstopnega roka.

Posledice umika

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dobave (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste izbrali vrsto dostave, ki ni tista, ki jo ponuja nas, najcenejša standardna dostava), in nemudoma odplačati najpozneje v štirinajstih dneh od datuma prejema obvestila o vaši prekinitvi te pogodbe z nami. Za to vračilo bomo uporabili isti način plačila, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če izrecno ne določite drugače; v nobenem primeru vam za to odplačilo ne bomo zaračunali provizije. Povračilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo blaga ali dokler ne dokažete, da ste blago vrnili, kar nastopi prej.

Blago morate vrniti nemudoma, najkasneje pa v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od pogodbe na:

Bovix d.o.o.

Magistrova ulica 1, Ljubljana,

1000 Ljubljana.

info@profko.si


Ta rok se šteje za izpolnjen, če ste blago poslali pred rokom štirinajstih dni. Neposredne stroške vračila blaga nosite sami. Zmanjšano vrednost blaga morate plačati le, če je izguba vrednosti posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje kakovosti, značilnosti in funkcije blaga.

EU spletno reševanje sporov

10.2 Vzorec odstopnega obrazca

Vzorec odstopnega obrazca

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.) Na:

Bovix d.o.o.

Magistrova ulica 1, Ljubljana,

1000 Ljubljana.

info@profko.si

Jaz/mi (*) obveščamo(-a) o odstopu od moje/naše (*) pogodbe, sklenjene za nakup naslednjih izdelkov (*)/zagotavljanje naslednjih storitev (*)

Naročeno (*)/prejeto (*)

Ime potrošnika(-ov)

Naslov potrošnika(-ov)

Podpis potrošnika(-ov) (samo za papirna obvestila)

Datum

(*) Ustrezno črtati.

10.3 Neobstoj pravice do odstopa

Pravica ne velja za pogodbe o dobavi zapečatenega blaga, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, ko je bilo po dostavi odpečateno.

11 Končne določbe

11.1 Slovenija zakonodaja se uporablja z izjemo njenih kolizijskih pravil in Konvencije ZN o prodaji blaga (CISG).

11.2 Stranka bo imela pravico do zadržanja ali pobota le, če so bile njene nasprotne terjatve pravno utemeljene ali jih je Peloko pisno sprejel.

11.3 Razen če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebna posest javnega prava, se lokacija Peloko šteje za pristojno za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij med stranko in Peloko.si.

11.4 Če je katero koli določilo pogodbe, vključno s tem pogojem, v celoti ali delno neveljavno ali če pogodba vsebuje vrzel, ostane veljavnost preostalih določil ali delov takih določil nespremenjena. Neveljavna ali manjkajoča določba se nadomesti z ustreznimi pravnimi predpisi. Če bi to za stranko predstavljalo nerazumne težave, se pogodba kot celota ne bi štela za neveljavno.

Odtis:

Bovix d.o.o.

Magistrova ulica 1, Ljubljana,

1000 Ljubljana.

info@profko.si


Generalni direktor: Peter Martinek


Identifikacijska številka prometnega davka: SI49483048